top of page

OTISK

Operátor stránky

Společnost Agyl Ltd
Bernstrasse 37
CH-3114 Wichtrach
+41 79 330 71 20

info(zavináč)agyl.chPrávní povaha: společnost s ručením omezeným
Vedení: Gwendolin Stoupa
Zápis v obchodním rejstříku: Kanton Bern, CH-036.4.063.193-5
UID číslo: CH-164.838.437
 

Koncepce a design

Agyl GmbH, Wichtrach, www.agyl.ch

MAWA Film, Bern,www.mawafilm.com

implementace (programování)

WIXwww.wix.com

Agyl GmbH, Wichtrach, www.agyl.ch

MAWA Film, Bern,www.mawafilm.com
 

Zákonné oznámení

1. AUTORSKÁ PRÁVA

Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem a nesmí být v žádné formě používán bez výslovného písemného souhlasu společnosti Agyl GmbH. Ani částečně, ani v pozměněné podobě. Všechna autorská a vlastnická práva zůstávají společnosti Agyl GmbH.


2. OCHRANNÉ ZNÁMKY A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Všechny názvy společností a produktů, označení produktů a jejich signety (loga) uvedené na této webové stránce mohou být registrovanými ochrannými známkami, a tedy majetkem příslušných držitelů práv.


3. UPOZORNĚNÍ K ODKAZU (ODKAZY)

Tyto stránky a odkazy na webové stránky třetích stran na nich obsažené jsou pravidelně a pečlivě udržovány. Přesto nelze převzít žádnou odpovědnost za obsah externích webových stránek. Agyl GmbH se výslovně distancuje od obsahu na externích stránkách a nepřijímá jejich obsah za svůj. Tyto jsou zcela mimo kontrolu společnosti Agyl GmbH, a proto nelze převzít žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a zákonnost obsahu těchto webových stránek nebo za jakékoli nabídky a (služby) výkony v nich obsažené. Pokud na našich webových stránkách objevíte neaktivní odkazy nebo narazíte na pochybný, urážlivý nebo dokonce nezákonný obsah na odkazovaných webových stránkách třetích stran, musíme vás informovat o our webmaster  velmi vděčný.


4. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

Informace na tomto webu byly pečlivě zkontrolovány a pravidelně aktualizovány. Nelze však zaručit, že všechny informace jsou vždy úplné, správné a aktuální. To platí zejména pro všechny odkazy na jiné webové stránky, na které se přímo či nepřímo odkazuje. Všechny informace lze přidávat, odebírat nebo měnit bez předchozího upozornění. Provozovatel stránek nemůže za žádných okolností nést odpovědnost za jakoukoli škodu jakéhokoli druhu, která vznikne použitím nebo v souvislosti s použitím zde uvedených informací. Ať už se jedná o přímé nebo nepřímé škody nebo následné škody, včetně ušlého zisku, nebo škody vyplývající ze ztráty dat.


5. PRÁVNÍ ÚČINKY TOHOTO ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást webové stránky, ze které byl učiněn odkaz na tuto stránku. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již nebo zcela neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu svým obsahem a platností nedotčeny (doložka o oddělitelnosti).
 

6. SOUKROMÍ

Pokud existuje možnost zadat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy atd.) v rámci této webové stránky, uživatel tyto údaje sděluje na výslovně dobrovolném základě._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

Agyl GmbH se zavazuje, že bude s osobními údaji nakládat jako s přísně důvěrnými a nebude je předávat mimo vlastní společnost ani je nezpřístupňovat dalším třetím stranám. Zprávy a informace, jako jsou komentáře, návrhy, nápady apod., které uživatel sám zveřejní na těchto stránkách nebo zašle provozovateli stránek e-mailem, nejsou považovány za důvěrné ani duševní vlastnictví uživatele a může je Agyl využívat GmbH volně používat.

Použití kontaktních údajů zveřejněných v tiráži nebo srovnatelných informací, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla, jakož i e-mailové adresy atd. třetími stranami k zasílání nevyžádaných informací, není povoleno.
 

7. GOOGLE ANALYTICS

Tato webová stránka používá Google Analytics®, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc.® Google Analytics® používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenášejí na server Google® v USA a tam se ukládají. Google® použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Google® může také předávat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google®. Za žádných okolností nebude Google® spojovat vaši IP adresu s jinými daty Google®. Instalaci souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě můžete případně nevyužívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google® způsobem a pro účely uvedené výše.

 

8. Platební prostředky

  • Kreditní a debetní karta


9. AUTORSKÁ PRÁVA

© všechna práva vyhrazena Agyl GbmH; «Agyl GmbH», wichtrach, Švýcarsko

bottom of page